Створення: 27.05.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 22/05/2014

Рiшенням наглядової ради вiд 22.05.2014:

  • звiльнений з посади директора з 27.05.2014 Гуртовий Сергiй Анатолiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 03.02.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • призначений з 27.05.2014 директором до переобрання Гуцелюк Сергiй Андрiйович, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.