Створення: 06.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 06/06/2014

Рiшенням наглядової ради вiд 06.06.2014:

  • звiльнений з посади директора з 06.06.2014 Гуцелюк Сергiй Андрiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.05.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • призначений з 06.06.2014 директором термiном на один рiк Гаузов Ярослав Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада безробiтний. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.