Створення: 03.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/02/2014

Рішенням наглядової ради від 03.02.14 звільнений директор Писаренко Андрій Володимирович, акціями не володіє, перебував на посаді з 28.03.12; призначений директором до переобрання Гуртовий Сергій Анатолійович, акціями не володіє, попередня посада: юрисконсульт. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор  Гуртовий Сергій Анатолійович